1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

+
  • 113-2-1.jpg

神衰康胶囊

产品分类:关键字:

产品描述

[ 药品名称 ]  通用名称:神衰康胶囊
[ 成  份 ]  倒卵叶五加。辅料为淀粉。
[ 性  状 ]  本品为胶囊剂,内容物呈棕褐色;味苦、微甜。
[ 功能主治 ]  扶正固本,益智安神,补肾健脾。用于脾肾阳虚,腰膝酸软,体虚乏力,失眠,多梦,食欲不振。
[   说明书  ]  
 
 
 
 
 
 

免费获取产品报价