1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

+
  • 112-2-1.jpg

跌打生骨片

产品分类:关键字:

产品描述

[ 药品名称 ]  通用名称:跌打生骨片
[ 成  分 ]  战骨、肿节风、自然铜、丹参、延胡索、牛膝、杜仲。
[ 性  状 ]  本品为薄膜衣片,除去薄膜衣后显棕黄色至棕褐色;气微,味微苦、涩。
[ 功能主治 ]  活血祛瘀、消肿止痛、强筋健骨。用于骨折。
[   说明书  ]  
 
 
 
 
 

免费获取产品报价