1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

+
  • 103-2-1.jpg

四神片

产品分类:关键字:

产品描述

[ 药品名称 ]  通用名称:四神片
[ 成  份 ]  煨肉豆蔻、制吴茱萸、盐补骨脂、醋五味子、干姜、大枣(去核)。
[ 性  状 ]  本品为薄膜衣片,除去包衣后显黄棕色至深褐色;味酸、辛。
[ 功能主治 ]  助肾散寒,止泻消胀。用于肾虚受寒,肠鸣肚胀,五更溏泻,食物不化,久泻不止,面黄体弱。
[   说明书  ] 
 
 
 
 
 

免费获取产品报价